RÄTTSSKYDD/RÄTTSHJÄLP

Rättsskydd ingår i hemförsäkringen. Rättskyddet kan tas i anspråk i de flesta tvister och ersätter del av advokatkostnaderna. Advokatbyrån hjälper till med ansökan. Om rättsskydd saknas eller inte kan tas i anspråk, går det att ansöka om rättshjälp. Sådan beviljas av domstol eller av Rättshjälpsmyndigheten. Advokatbyrån hjälper till med ansökan.