BROTTMÅL

Både den som är misstänkt för brott och den som är brottsoffer (målsägande) har rätt att biträdas av en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde. Den misstänkte och målsäganden kan själv föreslå sin försvarare eller sitt biträde. Dessa förordnas av domstol. Advokatbyrån åtar sig uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde och hjälper till från det att förundersökning inleds till det att rättsprocessen avslutas. Vi är med vid polisförhör och biträder i övrigt under förundersökning och vid förhandling i domstol. Vi för målsägandens skadeståndstalan. När ett barn utsätts för ett brott, biträder advokatbyrån som särskild företrädare för barnet.