ASYL/MIGRATIONSRÄTT

Advokatbyrån åtar sig uppdrag som offentligt biträde åt personer som söker asyl i Sverige. Vi biträder i ärenden som rör asyl, uppehålls- och arbetstillstånd, uppehållsrätt och medborgarskap. Advokatbyrån ger vägledning och hjälp under processen på Migrationsverket och i migrationsdomstolarna.