Christina Marmolin tog sin jur kand examen 1994 vid Stockholms universitet. Hon har haft egen verksamhet sedan 1999, blev antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund 2004 och driver sedan dess Advokatbyrå Christina Marmolin AB. Hon är medlem i Skade­ståndskollegiet och en av Advokatsamfundets representanter i Ombudskostnadsnämnden. Christina samarbetar också med Personskadeförbundet RTP. Advokatbyrån har kontor i lokaler på Munkbron i Gamla Stan i Stockholm och på Sankt Johannesgatan i Malmö.